Ảo giác

Ảo giác là gì:

Psychedelic là một biểu hiện của tâm trí, và thuật ngữ này xuất hiện vào những năm 1960 khi các loại thuốc gây ảo giác như LSD, làm thay đổi nhận thức và tạo ra các hiệu ứng khác nhau, xuất hiện. Psychedelic là một thuật ngữ có nguồn gốc từ Hy Lạp.

Psychedelic là một trạng thái tâm lý của một người đang chịu tác động của ảo giác, và khiến cho cá nhân có nhận thức về các khía cạnh của tâm trí chưa biết trước đó, và thay đổi ý thức, mang lại cảm giác tương tự cho giấc mơ, rối loạn tâm thần và cực lạc. Bác sĩ tâm thần người Anh Humphry Osmond chịu trách nhiệm giới thiệu thuật ngữ psychedelic vào năm 1957, mô tả nó là "điều đó tiết lộ tâm trí".

Psychedelic rất liên quan đến các bữa tiệc thịnh soạn, thường liên quan đến ma túy gây ảo giác, việc trang trí môi trường được hình thành bởi các vật thể ảo giác "thu hút" tâm trí.