Xiềng xích

Xiềng xích là gì:

Xiềng xích là một chuỗi kim loại, được hình thành bởi các vòng, dưới dạng ổ khóa. Xiềng xích cũng có thể là một sợi dây vàng, hoặc còng tay, tay hoặc chân. Một ý nghĩa khác cho fetters là chuỗi; tù tội.

Xiềng xích được chỉ định phổ biến nhất cho còng tay, và đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ như một công cụ để cố gắng ngăn tù nhân chạy trốn hoặc di chuyển trong các nhà tù. từ các quốc gia như Pháp và Brazil.

Một chức năng khác của xiềng xích là vận chuyển nô lệ, để họ không chạy trốn và không di chuyển nhiều. Xiềng xích có thể được sử dụng trên tay hoặc chân, và thường rất gần với da.