Phân cấp xã hội

Phân cấp xã hội là gì:

Hệ thống phân cấp xã hội là cấp độ và vị trí của mỗi cá nhân trong một xã hội. Hệ thống phân cấp xã hội khiến mọi người được chia thành các nhóm, theo một cấu trúc, giữa tầng lớp giàu hơn, tầng lớp trung lưu và tầng lớp thấp hơn.

Hệ thống phân cấp xã hội có thể được minh họa bằng một kim tự tháp, trong đó phần dưới tập trung các bộ phận nghèo hơn trong xã hội, và càng đến gần đỉnh của kim tự tháp, các tầng lớp giàu hơn càng tập trung, chẳng hạn như triệu phú. Sự phân loại này đã tồn tại trong một thời gian dài, kể từ thời phong kiến, đặc trưng cho các xã hội là nô lệ, nghệ nhân, plebs, quân đội và vua.

IBGE (Viện Địa lý và Thống kê Brazil) phân loại thứ bậc xã hội Brazil thành các lớp: A, B, C, D và E. Phân loại này được thực hiện theo thu nhập của mỗi gia đình, trong đó lớp E là những người rất nghèo., sống với mức lương dưới một mức tối thiểu, hạng D là trung bình thấp, hạng C là tầng lớp trung lưu, bao gồm một bộ phận lớn dân số, hạng B là trung bình cao và hạng A được tạo thành từ các triệu phú và tỷ phú.