Ngày sinh

Ngày sinh là gì:

Ngày sinh là ngày mỗi cá nhân được sinh ra. Đó là một thông tin cơ bản trong bất kỳ tài liệu nào của mọi người. Ngày sinh được thể hiện bằng ngày, tháng và năm sinh.

Ngày sinh được ghi trên giấy khai sinh, chứng minh thư, chức danh cử tri, bằng lái xe, giấy chứng nhận kết hôn và bất kỳ giấy tờ tùy thân nào khác.

Ngày sinh của mỗi cá nhân có đầy đủ các ký hiệu và ý nghĩa. Nó được nghiên cứu bởi chiêm tinh học, xác định ảnh hưởng của các ngôi sao, đặc biệt là các dấu hiệu của cung hoàng đạo trong vận mệnh và hành vi của con người, và có thể dự đoán những sự thật quan trọng trong cuộc sống của họ.

Bản đồ thiên văn hoặc biểu đồ sinh là một đại diện chính xác của các ngôi sao và dấu hiệu của cung hoàng đạo liên quan đến Trái đất tại thời điểm sinh của mỗi cá nhân. Đại diện này được nghiên cứu bởi nhà chiêm tinh.

Tử vi là 12 dấu hiệu đại diện cho các giai đoạn nhất định trong năm và mỗi ngày sinh nhận được những đặc điểm riêng, tùy thuộc vào vị trí của astro tăng dần vào ngày sinh.