Cục

Cục là gì:

Cục (phát âm là " birô" ) là một thuật ngữ có nguồn gốc từ Pháp có nghĩa là " văn phòng ", " sự cố " và " cơ quan ". Đây là một cơ sở nơi công việc hành chính và kinh doanh khác liên quan đến hoạt động của công ty được thực hiện.

Trong văn phòng Hoa Kỳ là tên của một bộ phận hoặc bộ phận của một văn phòng công cộng. Nó vẫn là một cái ngăn kéo, có thể di chuyển được với nhiều ngăn kéo.

Thuật ngữ cục xuất hiện trong tên của một số công ty trên toàn thế giới được biết đến, ví dụ: FBI ( Cục Điều tra Liên bang ), cục điều tra Bắc Mỹ; Cục Veritas, một công ty đa quốc gia có nguồn gốc từ Bỉ, chịu trách nhiệm chứng nhận chất lượng và tư vấn trong các công ty, tuân theo các quy tắc nhất định.

Ở Brazil và cả ở Anh, văn phòng là một cái bàn , một đồ nội thất văn phòng, được sử dụng cho mục đích công việc hoặc học tập.