Di dân và di cư

Nhập cư và Di cư là gì:

Nhập cư và di cưnhững hiện tượng tự phát liên quan đến hành động thiết lập nơi cư trú mới ở một quốc gia hoặc khu vực không phải là nơi xuất xứ.

Hiện tượng di cư là dựa trên pháp lý. Ví dụ, di cư được quy định trong luật cơ bản của nguyên tắc 13 (2) của Tuyên ngôn Nhân quyền: "Mọi người đều có quyền rời khỏi đất nước mà mình đang ở, bao gồm cả chính mình và quyền được trở về đất nước của bạn. "

Trong bối cảnh xã hội học, di cư bao gồm việc tự nguyện từ bỏ đất nước tạm thời hoặc vĩnh viễn, vì lý do chính trị, kinh tế hoặc tôn giáo. Di cư có nghĩa là mất lao động cho nước xuất xứ, nhưng trong trường hợp các nước quá đông, sự mất mát này được bù đắp bằng vô số công việc còn trống. Đối với quốc gia tiếp nhận người di cư, những điều này rất hữu ích khi việc mở rộng nền kinh tế cần nhiều nhân viên sản xuất hơn. Trong số các phong trào di cư lớn, sự di cư của các lãnh thổ Hoa Kỳ, chủ yếu từ Châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc, nổi bật.

Sự khác biệt giữa di cư và nhập cư

Di cư có nghĩa là rời khỏi nơi xuất xứ (quê hương) với ý định định cư ở một đất nước xa lạ. Một cá nhân thấy mình trong tình huống này được người di cư gọi về quê hương.

Nhập cư là hiện tượng được thực hiện bởi cùng một cá nhân, nhưng nhìn từ quan điểm của nước sở tại. Đó là, đó là mục nhập của những người đến từ nước ngoài cho mục đích công việc và / hoặc cư trú, và bây giờ được gọi là người nhập cư.

Chúng ta có thể lấy một ví dụ về một người Brazil vắng mặt ở Brazil trong một thời gian dài để làm việc tại Hoa Kỳ. Ở Brazil, anh được gọi là "người di cư" và tại Hoa Kỳ, anh được coi là "người nhập cư".

Di cư và nhập cư ở Brazil

Hiện tượng di cư luôn có mặt trong cuộc sống của con người, đánh dấu những giai đoạn quan trọng trong lịch sử của nhiều quốc gia. Ở Brazil, thế kỷ 19 và đầu thế kỷ XX đặc biệt quan trọng trong việc mô tả Brazil là nước chủ nhà với sự xuất hiện của người nhập cư châu Âu (Bồ Đào Nha, Ý, Tây Ban Nha, Đức) và người Nhật di cư làm nông nghiệp.

Vào cuối thế kỷ XX, có một sự đảo ngược của dòng di cư, chủ yếu là sự di cư của người Brazil đến Hoa Kỳ, Nhật Bản và Châu Âu.