PMDB

PMDB là gì:

PMDB là viết tắt của Đảng của Phong trào Dân chủ Brazil .

Đảng được thành lập vào năm 1980 và nhận được mã số bầu cử số 15. Định hướng chính trị của nó là trung tâm.

PMDB bắt nguồn từ ngày 24 tháng 3 năm 1966 dưới tên Movimento Democático Brasileiro (MDB), tiết lộ mình là một đảng đối lập của ARENA (Liên minh đổi mới quốc gia), được tạo ra bởi Chế độ quân sự năm 1964.

Từ năm 1974, PMDB chắc chắn đã trở thành một đảng đối lập với sự lãnh đạo của Ulysses Guimarães. Ông đã có thể bầu một số lượng lớn các đại biểu trong Hạ viện, khẳng định quyền lực của đảng.

Việc chuyển đổi từ MDB sang PMDB là do yêu cầu của Ernest Geisel chung mà các bên nên có trước từ viết tắt của bên đó.