IGP-M

IGP-M là gì:

IGP-M là từ viết tắt của Chỉ số giá thị trường chung . Chỉ số này là một trong những đồng hồ được sử dụng rộng rãi nhất để theo dõi sự thay đổi giá cả và để đo lường lạm phát .

Bao gồm trong giá được đánh giá bởi chỉ số là các loại sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên thị trường, từ nguyên liệu thô cho ngành công nghiệp đến giá cuối cùng của các mặt hàng được cung cấp cho người tiêu dùng.

IGP-M được tính như thế nào?

IGP-M được ghi nhận hàng tháng và trách nhiệm tính toán hàng tháng của chỉ số là từ Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Để tính toán, điều cần thiết là giá thị trường được theo dõi từng tháng, theo dõi sự tăng giảm của các giá trị của sản phẩm và dịch vụ được cung cấp.

Việc kiểm tra giá được thực hiện dựa trên tháng tham chiếu, được xác định từ ngày 21 của tháng cho đến ngày 20 của tháng tiếp theo.

Ví dụ về giá được phân tích để tính toán IGP-M là:

  • nguyên liệu sản xuất các sản phẩm công nghiệp,
  • nông sản,
  • thức ăn,
  • chi cho giáo dục,
  • quần áo,
  • chi cho sức khỏe,
  • giá trị của vé giao thông công cộng.

Lạm phát là gì?

Lạm phát tương ứng với tỷ lệ thay đổi phải chịu bởi giá của các sản phẩm và dịch vụ có sẵn để bán trên thị trường.

Khi được xác minh rằng đã có sự tăng giá, có một hồ sơ lạm phát . Nếu điều ngược lại xảy ra và giá đã giảm, có giảm phát .

IGP-M được sử dụng để làm gì?

Tính toán của IGP-M được sử dụng để theo dõi sự tăng trưởng hoặc giảm lạm phát. Điều quan trọng là phải đánh giá liệu thực tế đang ở thời điểm kinh tế tăng giá hay mất giá. Điều này có nghĩa là, trong trường hợp lạm phát tăng, "giá trị thực" ít hơn vì tiền có sức mua ít hơn so với các thời kỳ khác với lạm phát thấp hơn.

Nhưng chỉ số cũng có những công dụng khác. IGP-M được sử dụng làm cơ sở cho việc tính toán để cập nhật các thỏa thuận cho thuê hoặc hợp đồng dịch vụ. Ví dụ: để thực hiện cập nhật hàng năm (hiệu chỉnh) các giá trị của hợp đồng thuê bất động sản hoặc chi phí điện nước.

IGP-M cũng có thể được sử dụng bởi những người đầu tư tài chính. Bằng cách theo dõi chỉ số, bạn có thể giảm rủi ro tổn thất tài chính và quyết định thời điểm thích hợp nhất để thực hiện các khoản đầu tư nhất định.

IGP-M tích lũy là gì?

IGP-M tích lũy là giá trị trung bình của các giá trị chỉ số trong khoảng thời gian một năm . Nó cũng được gọi là IGP-M hàng năm và được sử dụng để điều chỉnh các giá trị hợp đồng được cập nhật mỗi năm một lần.

Xem IGP-M tích lũy của những năm trước:

NămTích lũy IGP-M
20089, 81%
2009-1, 71%
201011, 32%
20115, 10%
20127, 81%
20135, 52%
20143, 67%
201510, 54%
20167, 19%
2017-0, 53%
20187, 54%

Tìm hiểu thêm về ý nghĩa của Lạm phát.