Ý nghĩa của lý thuyết dây

Lý thuyết chuỗi là gì:

Lý thuyết dây là một nghiên cứu về vật lý tìm cách chứng minh rằng các khối cơ bản của vũ trụ là các vật thể một chiều giống như một chuỗi và không phải là các điểm không có kích thước, chẳng hạn như các hạt, cơ sở của vật lý truyền thống.

Đó là một nỗ lực để thống nhất Lý thuyết tương đối và Vật lý lượng tử, mặc dù là những lý thuyết quan trọng, cả hai đã không làm sáng tỏ tất cả các câu hỏi về chủ đề này chưa được giải thích, cũng không phải là nghiên cứu tương thích.

Lý thuyết tương đối không thể giải thích lý thuyết Vụ nổ lớn hoặc hành vi của các lỗ đen. Nhưng Vật lý lượng tử không thể giải thích thỏa đáng trọng lực.

Do đó, lý thuyết dây xuất phát từ nỗ lực tham gia hai và tất cả các lý thuyết xuất hiện từ nỗ lực này để tránh các vấn đề liên quan đến sự hiện diện của các hạt đúng giờ trong một lý thuyết vật lý truyền thống mà không cần các vật thể khác có kích thước lớn hơn cao

Bằng cách tuyên bố rằng mọi thứ tạo nên vũ trụ được hình thành theo một cách duy nhất, lý thuyết dây sau đó có thể thống nhất các lý thuyết vật lý, vì tất cả các hạt hình thành vật chất chỉ gồm một thực thể, sau đó chúng có thể được giải thích bằng một lý thuyết duy nhất. Theo cách này, lý thuyết dây cũng có thể được gọi là lý thuyết về mọi thứ ( TOE ).

Mặc dù tất cả các nghiên cứu, lý thuyết dây vẫn chỉ là một ý tưởng, nhưng hy vọng rằng với sự tiến bộ của nghiên cứu liên quan đến máy gia tốc hạt, nó có thể được chứng minh ngay.

Nó bắt đầu với nhà toán học Theodor Kaluza vào năm 1919 và sự đổi mới mới nhất của ông đã được Edward Witten đề xuất từ ​​năm 1994 đến 1997.

Lý thuyết chuỗi hoạt động như thế nào

Trong thực tế, lý thuyết dây có thể được minh họa như sau: Khi quan sát một sa mạc ở một độ cao nhất định, điều được quan sát là một không gian liên tục có màu sắc sẽ phụ thuộc vào màu của cát tạo nên nó. Nhưng khi bạn tiếp cận sa mạc này, những gì bạn thấy là nó được hình thành bởi những hạt cát nhỏ, được tạo thành từ những hạt nhỏ hơn thậm chí không thể nhìn thấy bằng mắt thường, đó là các nguyên tử.

Các nguyên tử có cấu trúc của chúng được hình thành bởi các electron, proton và neutron và hai nguyên tử sau (proton và neutron) được hình thành từ các hạt cơ bản gọi là quark, theo lý thuyết về chuỗi được hình thành bởi các sợi năng lượng nhỏ giống như đến các chuỗi nhỏ rung theo các kiểu khác nhau và với các tần số khác nhau, tạo ra các hạt khác tạo nên thế giới của chúng ta.

Một điểm khác mà lý thuyết dây đề xuất là các sợi này rung động cuộn lại với nhau, tạo thành một quả bóng có kích thước khác của không gian và thời gian và vượt xa chiều cao, chiều dài và chiều rộng.

Hậu quả chính của lý thuyết dây là trình diễn toán học của nó, trong đó có thể thấy rằng nó không hoạt động trong vũ trụ với ba chiều không gian, nhưng trong một vũ trụ có mười chiều không gian và một thời gian. Đó là, nếu lý thuyết được chứng minh, có thể thừa nhận rằng có bảy chiều không gian mà chúng ta không thể cảm nhận được. Điều này thể hiện một tầm nhìn mới về vũ trụ rất khác với những gì chúng ta đã biết.

Xem thêm về ý nghĩa của lý thuyết tương đối và vật lý lượng tử.