Với miệng trong chai

Cái gì trong miệng:

Với miệng trong chai là một biểu hiện phổ biến được sử dụng khi bắt một người nào đó trong hành vi thực hiện một số hành vi bị cấm.

Nếu một người bị bắt vào đúng thời điểm anh ta ăn cắp, nói dối hoặc thực hiện bất kỳ hành động bất thường nào, chúng tôi có thể sử dụng biểu hiện rằng anh ta bị bắt "với miệng trong chai".

Nguồn gốc của biểu thức

Botija là một bình hình trụ, hình trụ có cổ nhỏ và miệng hẹp, được sử dụng để lưu trữ chất lỏng.

Thành ngữ "với miệng trong chai" có nghĩa là bị bắt uống trong chai của người khác, nghĩa là làm điều gì đó không được phép.