Anh rể

Anh rể là gì

Anh rể, là giáo phái được trao cho anh trai của một trong những người phối ngẫu liên quan đến người phối ngẫu khác . Đó là một từ có nguồn gốc trong tiếng Latin cognatu, có nghĩa là anh rể .

Chị dâu là phiên bản của từ trong nữ tính, mệnh giá được trao cho chị gái của một trong những người phối ngẫu liên quan đến người phối ngẫu khác.

Ở Brazil, đặc biệt là ở khu vực Amazon, anh rể là một phương pháp điều trị được sử dụng trong số các caboclos của khu vực đó, tương đương với bạn đồng hành, bạn bè, lãnh chúa, v.v.

Anh rể là một tính từ đề cập đến những gì được đặt ra, được đánh dấu bằng tem, nghĩa là, được đánh dấu bằng một mảnh thép được sử dụng để đánh dấu tiền xu và huy chương.

Trong tiếng Anh, anh trai là anh trai, bạn thân, bạn đồng hành. Anh rể là anh rể, anh trai của một trong những người phối ngẫu có quan hệ với người phối ngẫu khác.

Xem thêm: