Dễ bay hơi

Dễ bay hơi là gì:

Voluble là một tính từ của hai thể loại có nguồn gốc từ thể tích Latin, phân loại một thứ quay, quay hoặc thay đổi hướng .

Theo nghĩa bóng, từ không ổn định đề cập đến những gì không ổn định, không ổn định hoặc biến đổi . Một người hay thay đổi là một người thay đổi suy nghĩ hoặc trạng thái rất dễ dàng. Vd: Tính khí của anh ấy rất hay thay đổi, trong một khoảnh khắc anh ấy tức giận và tiếp theo anh ấy bình tĩnh.

Trong bối cảnh thực vật học, từ hay thay đổi mô tả các nhà máy có thân cây cuộn theo hình xoắn ốc xung quanh một hỗ trợ nhất định. Kiểu thích nghi này khá phổ biến trong các loại cây leo như dây leo hoặc dây leo.

Dễ bay hơi và dễ bay hơi

Các tính từ dễ bay hơi và dễ bay hơi thường bị nhầm lẫn và đôi khi sử dụng sai. Dễ bay hơi đề cập đến khả năng bay, hoặc trong trường hợp Hóa học, là thuộc tính cho thấy sự dễ bay hơi của một số chất lỏng (ví dụ như rượu). Mặt khác, hay thay đổi cho thấy khả năng xoay hoặc thay đổi hướng. Tuy nhiên, dễ bay hơi và không ổn định được coi là từ đồng nghĩa, khi được sử dụng theo nghĩa bóng, để truyền đạt khái niệm về sự bất tiện và bất ổn.