Ý thức

Senso là gì:

Sensohành động của lý luận, đánh giá cao và đánh giá . Có ý thức là có một phán đoán rõ ràng, một sự hiểu biết, là phải có sự thận trọng, phân biệt.

Senso là một danh từ nam tính, từ Latin Sensu, có nghĩa là sự khôn ngoan, tino, sự chú ý. Sensato là một tính từ đặc trưng cho một người có ý thức chung, người sử dụng lý trí, người hành động một cách chu đáo.

Mặc dù ít được sử dụng, ý nghĩa cũng có nghĩa là hướng, hướng, hướng.

Ý nghĩa từ có một khái niệm rất rộng và có thể có một số ý nghĩa tùy thuộc vào ngữ cảnh mà nó được sử dụng:

Tâm lý chung - là cách suy nghĩ của hầu hết mọi người, là những quan niệm thường được các cá nhân chấp nhận;

Ý thức phê phán - là khả năng đặt câu hỏi và phân tích một cách hợp lý và thông minh;

Ý thức thẩm mỹ - là khả năng đánh giá và đánh giá những gì đẹp;

Ý thức đạo đức - đó là ý thức của thiện và ác;

Cảm giác hài hước - là biết cách cười hoặc pha trò đúng lúc về những động cơ nhất định;

Ý thức tốt - là khả năng suy luận và phân biệt ứng dụng lý do hoàn hảo để phán đoán từng trường hợp cụ thể của cuộc sống.

Điều tra dân số, được viết bằng chữ c, có nghĩa là tập hợp dữ liệu thống kê của cư dân của một thành phố, tiểu bang, quốc gia, v.v., với tất cả các đặc điểm của nó.