Lato

Lato là gì:

Lato là một tính từ có nguồn gốc trong tiếng Latin, có nghĩa là rộng, rộng lớn, phong phú, rộng lớn .

Từ này phục vụ để đủ điều kiện một cái gì đó mở rộng trong lĩnh vực vật lý, thời gian hoặc trí tuệ. Vd: Anh ta có rất nhiều kiến ​​thức về Thế chiến II.

Lato Sensu ericto Sensu

Lato Sensu vàricto Sensu là các thành ngữ trong tiếng Latin có nghĩa là "nghĩa rộng" và "nghĩa chặt chẽ", tương ứng.

Ý nghĩa rộng hoặc ý nghĩa rộng của một khái niệm cụ thể cho thấy một cái nhìn tổng quát hơn về khái niệm này, trong khi ý nghĩa chặt chẽ đề cập đến một định nghĩa cụ thể hơn về khái niệm đó. Chẳng hạn, theo nghĩa rộng, văn hóa là biểu hiện của một số khía cạnh của con người. Theo nghĩa chặt chẽ, nó có thể có nghĩa là năng lực trí tuệ của một người cụ thể.

Ngoài ra, hai biểu thức có thể được sử dụng để mô tả các sinh viên sau đại học, với lato Sensu được tạo thành từ các chương trình chuyên môn (trong các khóa học MBA) và Severo Sensu bao gồm các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ cho các cá nhân có bằng tốt nghiệp trong một Tất nhiên rồi.