Nhà thờ

Maison là gì:

Maison là một danh từ nữ tính của tiếng Pháp, trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là nhà, nơi ở hoặc nhà .

Từ này bắt nguồn từ thuật ngữ Latinh mansio, và trong một số bối cảnh cũng có thể có nghĩa là biệt thự. Anh mời nhiều bạn bè đến xem trò chơi tại nhà anh.

Cũng trong tiếng Pháp, thành ngữ " a la maison " có thể có nghĩa là "ở nhà" hoặc cũng có thể chỉ một địa điểm, nghĩa là trong trường hợp này "hướng về ngôi nhà".

Từ maison cũng có thể dùng để mô tả các thành viên trong gia đình sống cùng nhau. Ví dụ: cụm từ "ami de la maison" có nghĩa là "bạn gia đình".

Trong một số trường hợp, từ này cũng phục vụ để mô tả một gia đình quý tộc. Cảm giác cao quý của từ này tồn tại cho đến ngày nay, bởi vì maison là một từ được sử dụng để mô tả các cơ sở kinh doanh có uy tín, chẳng hạn như thợ xây thời trang cao cấp (nhãn hiệu thiết kế), ví dụ.