Supra

Supra là gì:

Supratiền tố của nguồn gốc Latin đưa ra ý tưởng vượt trội . Đó là một thuật ngữ hình thành từ trước khi triệt để.

Mỗi từ được tạo bởi tiền tố "supra" đều đề cập đến khái niệm "bên trên", "ưu việt". Supra tiền tố, thể hiện cùng một ý nghĩa của siêu tiền tố và hơn tiền tố.

Ví dụ về các từ có tiền tố ở trên:

Supracitado - trích dẫn ở trên hoặc ở trên;

Suprajurásico - đề cập đến địa hình vượt trội so với đá vôi Jurassic;

Supermundane - vốn vượt trội so với thế giới;

Siêu nhiên - vượt trội so với tự nhiên;

Supranumbered - được đánh số ở trên, trước đó;

Tuyến thượng thận - nằm phía trên thận;

Suprasensible - giống như siêu nhạy cảm;

Suprassumo - điểm cao nhất, bằng cấp cao nhất;

Supraterrâneo - đó là hoặc được thực hiện trên Trái đất.