Đau lòng

Thở hổn hển là gì:

Đó là trạng thái của người thở hổn hển, nghĩa là người thở gấp, người hết hơi hoặc thở khó khăn.

Từ thở hổn hển, về mặt ngữ pháp, là một tính từ của hai chi, có nghĩa là mệt mỏi, kiệt sức, mệt mỏi, là kết quả của trạng thái vật lý được phản ánh trong hơi thở, không thở, không đều và có tiếng ồn bất thường thở

Trở nên hổn hển là khó thở, là để thể hiện nhịp điệu bất thường và thở hổn hển. Nó thường là một tình huống được đưa ra như là kết quả của sự yếu đuối về thể chất, mệt mỏi do làm việc vất vả và quá sức, các bài tập đòi hỏi rất nhiều năng lượng, bệnh tật, kiệt sức về thể chất, v.v.

Theo nghĩa bóng là thở hổn hển là lo lắng, hết hơi, thở hổn hển, gặm nhấm, là kết quả của trạng thái lo lắng, lo lắng.