Atinar

Atinar là gì:

Nhận thức là để xác minh, thông báo, nhận thức, hiểu, sửa, khám phá, giả sử . Đó là khả năng ghi nhớ thứ gì đó đã thoát ra khỏi bộ nhớ. Vd: Cô ấy được dẫn dắt để tìm hiểu về quá khứ của mình .

Atinar là một động từ chuyển tiếp liên hợp thành động từ của tình yêu. Bắt nguồn từ từ tino, một danh từ nam tính có nghĩa là phán đoán, thận trọng, khéo léo, chú ý, kiến ​​thức, ý nghĩa.

Để đạt được phương tiện để nhận thức, xác minh hoặc hiểu bằng "tino", nghĩa là bằng trực giác, bằng sự phân biệt, bằng ý tưởng, điều không chắc chắn, nghi ngờ. Vd: Cô nhận ra đó là cách tốt nhất để hành động.

Atinar có nghĩa là cũng tìm kiếm, đánh hoặc khám phá thứ gì đó được tìm kiếm, nghĩa là tìm thấy thứ mà người ta đang tìm kiếm, thông qua một cảm giác, một dấu hiệu, một cảnh báo. Vd : Anh ấy đã bị lạc, nhưng anh ấy đã đi đến lối ra của mê cung.