NAFTA

NAFTA là gì:

NAFTA là từ viết tắt bằng tiếng Anh cho Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ, một khối kinh tế được hình thành bởi Hoa Kỳ, CanadaMexico .

Mục tiêu chính với việc tạo ra NAFTA là giảm hoặc loại bỏ các rào cản thương mại giữa ba quốc gia tạo nên Bắc Mỹ. Sự hình thành của khối kinh tế nổi lên như một nỗ lực cạnh tranh với Liên minh châu Âu (EU), một khối được hình thành bởi các nước châu Âu và đã chứng tỏ là một thành công lớn trong kịch bản kinh tế thế giới.

NAFTA được tạo ra vào năm 1993 nhưng chỉ đi vào hoạt động kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1994, hoàn thành hơn 20 năm hoạt động.

Trong số các mục tiêu chính của NAFTA là chấm dứt các rào cản về hải quan và kinh tế, giảm chi phí thương mại giữa các quốc gia thành viên.

Tuy nhiên, trái với những gì xảy ra ở Liên minh châu Âu, NAFTA không có một loại tiền tệ duy nhất giữa các quốc gia thành viên và quá cảnh tự do giữa các công dân cũng không được phép.

Mục tiêu của NAFTA

  • Xóa bỏ rào cản thương mại giữa các quốc gia thành viên;
  • Kết thúc hàng rào hải quan;
  • Giảm chi phí thương mại xuất nhập khẩu giữa các nước thành viên;
  • Phát triển các cơ chế bảo vệ tài sản trí tuệ được sản xuất trong các quốc gia thành viên;

Nafta: nguồn nhiên liệu

Từ "naphtha" cũng có thể có nghĩa là một dẫn xuất của dầu mỏ được sử dụng làm nhiên liệu. Cũng được coi là một trong những nguyên liệu thô để thu được ethane, propene, benzen và "khí tổng hợp", được sử dụng để sản xuất khí từ các nhà bếp trong nước và thương mại.

Tìm hiểu thêm về các khối kinh tế.