Sự phân tách

Sự phân tách là gì:

Cleavage là một danh từ nữ tính và có liên quan đến hành động tách, chia hoặc tách, hiện diện trong các lĩnh vực khác nhau của kiến ​​thức của con người.

Trong nghiên cứu ngôn ngữ học, sự phân tách được sử dụng như một nguồn cú pháp của ngôn ngữ Bồ Đào Nha hiện đại, chia một câu thành hai, nghĩa là quản lý để làm nổi bật một yếu tố cụ thể của câu để nhấn mạnh hoặc nhấn mạnh. Ví dụ : " Paul đi câu cá " = " Paul đi câu cá ."

Trong trường hợp này, thông thường cấu trúc của câu được hình thành bởi động từ "to", cùng với các từ "ai" hoặc "đó", củng cố ý nghĩa của thông điệp.

Khoáng sản tách

Trong địa chất, sự phân tách khoáng sản là tên được đặt cho các cơ quan khoáng sản phân chia dễ dàng hơn theo các mặt phẳng nhất định.

Một số tinh thể hoặc đá, ví dụ, dễ phân tách hơn, có nghĩa là chúng có xu hướng phân chia hoặc tạo ra "khuôn mặt mới" dễ dàng hơn, khi tiếp xúc với các hướng nhất định và theo hợp chất phân tử của chúng.

Sự phân tách khoáng sản được chia thành năm phương thức: "nghèo", "vừa phải", "tốt", "hoàn hảo" hoặc "nổi bật".

Sự phân tách xã hội

Trong các nghiên cứu khoa học xã hội, cái gọi là sự phân tách xã hội là quá trình tách hoặc phân chia các nhóm xã hội, cho dù trong các nhóm nhỏ hoặc trong các nhóm mới, cho các động cơ đa dạng nhất có thể.

Sự phân tách trong tâm lý học

Trong tâm lý học, sự phân tách bản ngã là một thuật ngữ được Freud sử dụng để mô tả một hiện tượng tinh thần có chức năng như một cơ chế phòng thủ khi có sự phân chia cảm xúc, hành vi, ý tưởng hoặc các biểu hiện tâm lý khác vốn có ở một cá nhân.

Nó xảy ra khi một người thể hiện hai loại cảm xúc hoặc hành vi liên quan đến một và cùng một thực tế.

Sự phân tách của bản ngã gắn liền với hành vi loạn thần, khi cá nhân trình bày, trong bản ngã, hai tính cách trái ngược và đồng thời liên quan đến thực tế.

Phân cắt phôi

Trong các nghiên cứu sinh học, sự phân tách phôi là tên được đặt cho các quá trình phân chia ban đầu của hợp tử diễn ra trong ống tử cung, tạo thành phôi đa bào.

Xem thêm ý nghĩa của sự phát triển phôi.