Carbon Dioxide (CO2)

Carbon Dioxide (CO2) là gì:

Carbon dioxide hoặc carbon dioxide là một hóa chất được hình thành bởi hai nguyên tử oxy và một nguyên tử carbon (CO 2 ), được tìm thấy tự nhiên trong khí quyển, được tạo ra bởi sự hô hấp của động vật và đốt cháy bất kỳ chất hữu cơ nào.

Bầu khí quyển, lớp bảo vệ của Trái đất, được hình thành bởi hỗn hợp khí, trong số đó, nitơ chiếm tới 78, 08% không khí, oxy tạo thành 20, 94% và carbon dioxide chỉ chiếm 0, 03 % không khí trong khí quyển.

Carbon dioxide là một trong những yếu tố chính gây ra hiệu ứng nhà kính trong khí quyển, bởi vì nó tạo thành một lớp ngăn chặn bức xạ mặt trời phản xạ bởi bề mặt dưới dạng nhiệt tản ra trong không gian, đảm bảo nhiệt độ và điều kiện khí hậu cần thiết cho sự tồn tại của sự sống trên trái đất.

Giống như các loại khí khác, carbon dioxide có thể chuyển sang trạng thái lỏng hoặc rắn nếu chịu nhiệt độ âm cao. Carbon dioxide rắn, được gọi là đá khô, được sử dụng trong làm lạnh các loại thực phẩm khác nhau, trong bình chữa cháy và trong các hiệu ứng đặc biệt.

Carbon dioxide là khí được sử dụng trong chất làm lạnh, nước có ga và cả trong thành phần của viên sủi, chịu trách nhiệm cho sự hình thành các bong bóng phát ra từ các sản phẩm này.

Nguồn phát thải carbon dioxide

Carbon dioxide, ngoài việc đi vào khí quyển qua hơi thở của động vật, còn là kết quả của các hoạt động của con người đã làm tăng nồng độ carbon dioxide, như các loại khí khác bên ngoài nó, như carbon monoxide, sulfur dioxide, trong số những người khác, gây mất cân bằng trong thành phần khí quyển.

Việc đốt nhiên liệu hóa thạch, các chất có nguồn gốc khoáng sản, được hình thành bởi các hợp chất carbon, trong số đó, than, khí tự nhiên và các sản phẩm dầu mỏ, như xăng và dầu diesel, được sử dụng để tạo ra điện và vận chuyển, là các lưới chịu trách nhiệm cho việc phát thải carbon dioxide trong khí quyển, gây ô nhiễm và thay đổi trạng thái cân bằng nhiệt của hành tinh, gây ra những thay đổi trong hiệu ứng nhà kính và sự nóng lên toàn cầu.

Phá rừng do đốt rừng cũng ảnh hưởng đến sự cân bằng carbon dioxide trong khí quyển, vì nó giải phóng khí bằng cách đốt củi, làm giảm số lượng cây chịu trách nhiệm quang hợp, loại bỏ CO 2 khỏi tự nhiên.

Xem thêm

  • Hiệu ứng nhà kính
  • Ô nhiễm