Khéo léo

Nghĩa là gì

Vorkish là một tính từ của hai thể loại phân loại một người tham lam, vô độ, người tiêu thụ một cái gì đó với nhiều ý chí .

Từ này bắt nguồn từ vorax Latin, trong đó đề cập đến một bản năng nuốt chửng.

Theo nghĩa bóng phàm ăn, nó có thể ám chỉ thứ gì đó gây ra sự hủy diệt . Vd: Ngọn lửa phàm ăn đã thiêu rụi cả khu rừng.

Ngoài ra, phàm ăn cũng phân loại một người đầy tham vọng . Vd: Anh ấy được thăng chức trong công việc vì anh ấy là một người phàm ăn.

Khôn ngoan cũng có thể là một từ được sử dụng để phân loại một cái gì đó hoặc một người thèm ăn. Vd: Khi thức ăn đến, anh ta tấn công một cách phàm ăn.

Nó phàm ăn bao gồm các trạng từ để nó phân loại một thái độ phàm ăn. Một cái gì đó xảy ra phàm ăn xảy ra nhanh chóng và bốc đồng. Vd: Khi đơn hàng đến, cô ấy mở nó một cách phàm ăn.