Dược động học

Dược động học là gì:

Dược động học là lĩnh vực khoa học sức khỏe nghiên cứu con đường du hành và tác động gây ra bởi thuốc (thuốc) trong cơ thể con người. Đối tượng nghiên cứu chính của dược động học là quá trình chuyển hóa thuốc.

Đây là một phần của nghiên cứu này, phân tích các quá trình hấp thụ, biến đổi sinh học, sinh khả dụng và bài tiết của thuốc. Việc phân tích rất quan trọng để việc kê đơn thuốc được thực hiện một cách an toàn, liên quan đến số lượng, liều lượng, hình thức quản lý và đánh giá tác dụng phụ.

Các giai đoạn của dược động học

Hấp thụ

Hấp thu là quá trình bắt đầu bằng việc áp dụng hoặc dùng thuốc cho đến khi nó đi vào máu. Việc đánh giá các hình thức hấp thụ là cơ bản để hiệu quả của thuốc là thỏa đáng.

Hấp thu có thể xảy ra thông qua một số tuyến, theo chỉ định cho từng trường hợp: uống, trực tràng, cắt da, tiêm bắp, hô hấp, tiêm dưới da và trong phúc mạc.

Một số điều kiện về sức khỏe và sinh lý có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ đúng nguyên tắc hoạt động của thuốc, như quá trình viêm, lưu lượng máu, kinh nguyệt và liều lượng áp dụng.

Biến đổi sinh học

Biến đổi sinh học là bước mà thuốc được chuyển thành hợp chất nước. Biến đổi sinh học là một bước quan trọng trong việc đảm bảo bài tiết thuốc thải, xảy ra ở gan.

Sinh khả dụng

Sinh khả dụng là một phần của thuốc đến máu. Giá trị gần 100% khi thuốc được tiêm tĩnh mạch. Các tuyến ứng dụng khác thường có sinh khả dụng thấp hơn.

Đánh giá sinh khả dụng là rất quan trọng đối với quyết định áp dụng liều lượng thích hợp của thuốc.

Bài tiết

Bài tiết là hình thức và tốc độ giải phóng thuốc thải ra khỏi cơ thể. Tốc độ phụ thuộc vào loại thuốc, quá trình lọc trong cơ thể và lưu lượng thận của mỗi người. Phần còn lại của thuốc có thể được loại bỏ bằng nước tiểu, phân, gan, nước bọt, thận, mồ hôi, trong số những người khác.

Dược động học và dược lực học

Dược động học không nên nhầm lẫn với dược lực học. Trong khi dược động học nghiên cứu con đường dùng thuốc trong cơ thể, dược lực học nghiên cứu cơ chế hoạt động và tác dụng sinh lý được gợi ra từ các hoạt chất tạo nên một loại thuốc.

Xem thêm ý nghĩa của Dược lực học và Chuyển hóa.