Tiến hóa xã hội

Tiến hóa xã hội là gì:

Thuyết tiến hóa xã hội là một lý thuyết về nhân học nói rằng mọi xã hội bắt đầu nguyên thủy và phát triển theo thời gian. Theo lý thuyết này, mỗi xã hội khi nó bắt đầu có một cách trở nên động vật hơn và dần dần phát triển dần dần, do đó trở nên văn minh hơn.

Lý thuyết tiến hóa, còn được gọi là thuyết tiến hóa, là một khái niệm tương tự cho rằng các loài trải qua các đột biến cuối cùng xác định mức độ tiến hóa tương ứng của chúng.

Cả hai khái niệm đều dựa trên ý tưởng rằng tiến hóa là một quá trình xảy ra dần dần, nhưng chủ nghĩa tiến hóa xã hội phụ thuộc vào nhân học xã hội, coi xã hội nói chung, nghĩa là thực hiện phân tích thông qua quan sát có tính đến văn hóa, thói quen, khía cạnh, vv

Đã có lý thuyết tiến hóa phụ thuộc vào nhân học sinh học và xem xét rằng các sinh vật có thể trải qua những thay đổi khi nhu cầu của nhu cầu môi trường.

Charles Darwin và thuyết tiến hóa

Charles Darwin (1809 - 1882) là nhà khoa học hàng đầu chịu trách nhiệm về lý thuyết tiến hóa. Năm 1831, ông bắt đầu một cuộc thám hiểm trên khắp thế giới, cùng với nhà thực vật học John Stevens Henslow, trên một con tàu tiếng Anh tên là Beagle. Cuộc thám hiểm của hai người bạn kéo dài trong năm năm (1831 - 1836) và trong thời gian này Darwin có cơ hội thực hiện nhiều nghiên cứu khác nhau và quan sát các loài khác nhau.

Ông kết luận rằng mặc dù nhiều loài tương tự nhau, theo thời gian chúng sẽ trải qua các đột biến có thể tồn tại trong các thế hệ kế tiếp. Theo một cách nào đó, những đột biến này ảnh hưởng đến tính liên tục của loài và chịu trách nhiệm cho việc một số trong chúng xuất sắc trong mối quan hệ với những người khác.

Mặc dù ông không thể tìm ra lý do tại sao những đột biến này xảy ra, Darwin kết luận rằng trong quá trình đột biến, một số loài trở nên mạnh hơn và cuối cùng có tỷ lệ sống / tiếp tục trong tương lai cao hơn. Sau đó xuất hiện khái niệm chọn lọc tự nhiên, đó là một quá trình tiến hóa trong đó kẻ mạnh tồn tại. Quá trình này là một trong những khái niệm của thuyết Darwin .

Xem thêm về chọn lọc tự nhiên và lý thuyết tiến hóa.

Học thuyết Darwin

Darwinism là một tập hợp các ý tưởng và khái niệm liên quan đến thuyết tiến hóa trong đó ý tưởng chính là tồn tại các loài mạnh hơn và / hoặc thích nghi tốt hơn với môi trường. Dòng lý luận này có ảnh hưởng trực tiếp đến khái niệm tiến hóa xã hội, làm nảy sinh thuật ngữ Darwin xã hội, trong đó tuyên bố rằng các xã hội mạnh hơn và / hoặc thích nghi tốt hơn với môi trường tồn tại. Đáng tiếc, khái niệm này đã dẫn đến một loạt các vấn đề dân tộc và bài ngoại, vì một số xã hội đã tự coi mình là vượt trội so với những người khác.

Xem thêm về Darwinism và Evolutionism.

Tiến hóa văn hóa

Thuyết tiến hóa văn hóa cho rằng sự phát triển của các xã hội xuất phát từ sự tăng trưởng và những thay đổi trải qua. Như trong chủ nghĩa Darwin xã hội, điều này tạo ra các vấn đề giữa các dân tộc và quốc tịch khác nhau, vì mọi thứ giống với văn hóa châu Âu được coi là phát triển hơn so với những gì gần gũi nhất với văn hóa nguyên thủy.

Chủ nghĩa tiến hóa xã hội và chủ nghĩa thực dân

Chủ nghĩa tiến hóa xã hội khẳng định rằng xã hội phát triển theo thời gian, tin rằng một số người sẽ trở nên vượt trội so với những người khác. Ý tưởng này được liên kết trực tiếp với thực tiễn của chủ nghĩa thực dân, nơi các xã hội được coi là khai thác vượt trội cái gọi là thấp kém với mục đích biến chúng thành thuộc địa.