Entropy

Entropy là gì:

Entropy là một khái niệm về nhiệt động lực học đo lường sự rối loạn của các hạt của một hệ vật lý .

Entropy là một sự vĩ đại trong nhiệt động lực học, được thể hiện trong các công thức vật lý bằng chữ S.

Theo định luật Nhiệt động lực học, sự rối loạn của một hệ thống càng lớn thì entropy của nó càng lớn.

Ví dụ, khi ai đó vào bếp tìm thấy tất cả các dụng cụ và nguyên liệu được sắp xếp, khi họ nấu ăn, mọi thứ bắt đầu vô tổ chức.

Theo cùng một cách nó sẽ là hệ thống của entropy, nghĩa là, quá trình thay đổi trạng thái càng lớn, rối loạn của nó càng lớn.

Các entropies là tự phát, nghĩa là chúng tuân theo các nguyên tắc tự nhiên, không thể đảo ngược.

Ví dụ, khi một chiếc cốc có nước rơi xuống đất, kết quả của sự lộn xộn được tạo ra là entropy của hành động này, tuy nhiên, không thể đưa nước trở lại vào ly, và không thể rút lại entropy.

Về mặt từ nguyên học, thuật ngữ entropy có nguồn gốc từ entropêe của Hy Lạp, có nghĩa là "thay đổi".

Entropy âm

Entropy tiêu cực, trong phạm vi của tổ chức hành chính, là định nghĩa được đưa ra cho công ty, công ty hoặc hệ thống đang phục hồi, nghĩa là, phục hồi từ sự rối loạn và phá sản.

Khái niệm entropy tiêu cực bao gồm entropy đảo ngược, giai đoạn "lộn xộn" và "hỗn loạn".

Entropy âm cũng được gọi là "thông tin", bởi vì theo nguyên tắc entropy, thông tin càng lớn, rối loạn càng ít.

Entropy và Enthalpy

Enthalpy (đại diện bởi chữ "H") là tên được đặt cho năng lượng được lưu trữ trong các chất (năng lượng bên trong), sự chờ đợi trải qua một số biến đổi sẽ được thay đổi hoặc giải phóng.

Entropy, tuy nhiên, là sự vĩ đại đo lường năng lượng không thể chuyển đổi thành công việc.

Xem thêm ý nghĩa của năng lượng.