Mô tả sản phẩm

Nó có nghĩa là gì Mô tả:

Mô tả là một tường thuật chi tiết về một cái gì đó hoặc ai đó, xảy ra bằng cách liệt kê các tính năng hoặc sự kiện.

Một mô tả được đánh dấu bằng sự hiện diện của các động từ liên kết (Being, Being, Ý kiến, v.v.). Những động từ này không tìm cách diễn đạt hành động, mà là để kết nối chủ đề với các đặc điểm mà người ta muốn đề cập trong câu chuyện.

Ví dụ:

  • Người đàn ông cao, gầy và trông lo lắng.
  • Carolina đã rất phấn khích và hồi hộp cùng một lúc.
  • Khí hậu nơi đây lạnh và mưa.

Thuật ngữ này xuất phát từ mô tả tiếng Latinh, đó là hành động đại diện cho một cái gì đó hoặc ai đó theo cách đúng với thực tế.

Các từ đồng nghĩa chính của mô tả là: trình bày, tiếp xúc, giải thích và định nghĩa.

Các loại mô tả

Mô tả biểu thị : còn được gọi là mô tả khách quan. Đó là loại mô tả nghĩa đen phơi bày các đặc điểm cụ thể của một cái gì đó hoặc một ai đó.

Ví dụ:

  • Đồ chơi có hình tròn và màu vàng.
  • Tóc của Joan đen và dài.

Mô tả kết nối : còn được gọi là mô tả chủ quan, mang ý nghĩa tượng hình cho các từ. Trong loại mô tả này, bối cảnh là cơ bản để ý nghĩa mong muốn rõ ràng.

Ví dụ:

  • Hôm đó, may mắn mỉm cười với Ricardo.
  • Bụng Caesar nhăn nhó vì đau.

Điều đáng làm rõ là một mô tả (dù bằng lời nói hay bằng văn bản) có thể là cả biểu thị và hàm ý.

Mô tả và quyết định

Không nên nhầm lẫn giữa mô tả thuật ngữ, đó là phẩm chất của một người kín đáo và dè dặt. Vì vậy, đừng quên: không thể "làm mất uy tín" một cái gì đó, cũng không thể yêu cầu ai đó được "mô tả".