Bình đẳng giới

Bình đẳng giới là gì:

Bình đẳng giới có nghĩa là nam và nữ phải có quyền và nghĩa vụ như nhau .

Còn được gọi là bình đẳng tình dục, đây được coi là cơ sở để xây dựng một xã hội không có thành kiến ​​và phân biệt đối xử.

Đàn ông và phụ nữ nên được tự do đưa ra lựa chọn của mình và phát triển khả năng cá nhân mà không bị can thiệp hay giới hạn bởi các khuôn mẫu.

Tất cả trách nhiệm, quyền và cơ hội nên được cấp cho tất cả các giới tính mà không có bất kỳ hạn chế nào dựa trên việc một người được sinh ra với giới tính nam hay nữ.

Cuộc đấu tranh vì bình đẳng giới tăng cường vào giữa thế kỷ 20, chủ yếu do phong trào nữ quyền.

Một biểu tượng quan trọng trong quá trình này là nhà nữ quyền người Pháp Simone de Beauvoir, người đã đánh dấu sự hợp nhất của một giai đoạn mới trong Nữ quyền với việc xuất bản cuốn sách " Giới tính thứ hai " vào giữa những năm 1960.

Tìm hiểu thêm về ý nghĩa của Nữ quyền.

Nhiều quyền đã giành được dưới danh nghĩa bình đẳng giới (chẳng hạn như quyền bầu cử của phụ nữ), nhưng vẫn còn một chặng đường dài để giải mã quan điểm định kiến ​​và rập khuôn được đưa vào xã hội.

Ví dụ về sự bất bình đẳng giới có mặt trong các tình huống nhỏ hàng ngày, trong đó ngay cả phụ nữ cũng tham gia với tư cách khuyến khích sự phân biệt giữa "nhiệm vụ nam" và "nhiệm vụ nữ".

Ví dụ, trong nhiều gia đình, các cô gái có trách nhiệm sửa bếp, giặt quần áo và bát đĩa sau bữa tối, trong khi đàn ông sẽ xem tivi, đọc báo hoặc chỉ nghỉ ngơi.

Xem thêm: Ý nghĩa của bản sắc giới.

Bình đẳng giới ở Brazil

Brazil là một trong những quốc gia có sự bất bình đẳng lớn nhất giữa các giới.

Theo thông tin từ Khảo sát quốc gia theo mẫu hộ gia đình (PNAD), năm 2014, lao động nữ Brazil nhận được ít hơn khoảng 27% so với nam giới thực hiện các chức năng tương tự.

Khía cạnh chuyên nghiệp chỉ là một ví dụ của nhiều quốc gia hiện có và điều đó khiến cho sự bất bình đẳng giới vẫn còn rất lớn.

Tìm hiểu thêm về bất bình đẳng giới.

Bình đẳng giới trong trường học

Giáo dục nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của bình đẳng giới đối với sự phát triển của một xã hội dân chủ và dân chủ hơn phải có mặt từ những năm đầu đời của trẻ em.

Năm 2014, cuộc tranh luận về việc đưa các mục tiêu liên quan đến cuộc chiến chống phân biệt đối xử và bất bình đẳng giới trong Kế hoạch Giáo dục Quốc gia (PNE) đã tăng cường.

Theo đề xuất của PNE, tất cả các đô thị và tiểu bang của Brazil nên phát triển các kế hoạch giáo dục của họ tập trung vào các biện pháp giáo dục cho bình đẳng tình dục.

Xem thêm ý nghĩa của Bạo lực gia đình và Tự sát.