Internet vạn vật

Internet vạn vật là gì:

Internet of Things là một khái niệm công nghệ, trong đó tất cả các đối tượng của cuộc sống hàng ngày sẽ được kết nối với internet, hoạt động theo cách thông minh và nhạy cảm.

Còn được gọi là IoT ( Internet of Things ), đó là ý tưởng hợp nhất "thế giới thực" với "thế giới số", cho phép cá nhân liên lạc và tương tác liên tục với người hoặc vật thể khác.

Thiết bị, ô tô, thiết bị đeo (thiết bị công nghệ dùng làm quần áo), chìa khóa, bàn, gương, v.v. Có vô số khả năng gắn máy tính vào những thứ thuộc về cuộc sống hàng ngày của mọi người.

Bạn có thể quan tâm đến ý nghĩa của Smartwatch và Wea Wear.

Cuộc cách mạng công nghệ này được nhiều học giả coi là giai đoạn cuối cùng của quá trình phát triển điện toán.

Như Mark Weiser, một trong những sinh viên quan trọng nhất của khoa học máy tính, đã mô tả, internet của mọi thứ mang lại kết quả cho giai đoạn mà khoa học máy tính trở nên phổ biến trong cuộc sống của mọi người.

Tuy nhiên, chính nhà khoa học Kevin Ashton năm 1999 đã lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ "internet vạn vật" để chỉ việc sử dụng các công nghệ có thể kết nối các thiết bị và vật thể khác nhau, giúp tạo điều kiện và tổ chức cuộc sống của mọi người.

Từ bài báo "Điều của Internet vạn vật", được xuất bản bởi Ashton, biểu hiện này bắt đầu trở nên phổ biến trên toàn thế giới.

Xem thêm ý nghĩa của Internet.