Làm ơn

Có chuyện gì thế?

Xin vui lòng là một trạng từ trạng từ trong tiếng Bồ Đào Nha, và bao gồm một biểu thức được sử dụng để thể hiện lòng tốt, lịch sự, tinh tế và tôn trọng .

Cách chính xác để viết biểu thức này là xin vui lòng ( riêng biệt ), không phải " xin vui lòng ". Trên thực tế, " làm ơn " không tồn tại như một từ chính thức trong ngôn ngữ Bồ Đào Nha.

Thông thường, mọi người sử dụng "xin vui lòng" với mục đích chỉ ra sự giáo dục và thân mật khi yêu cầu một cái gì đó hoặc một cái gì đó cho ai đó.

Ví dụ: "Xin vui lòng, bạn có thể cho tôi mượn một cây bút chì không?" Hoặc "Bạn có thể đóng cửa lại được không?"

Vì lý do này, từ "xin vui lòng" được phân loại là "thuật ngữ phụ kiện", nghĩa là nó có thể được loại bỏ khỏi một câu hoặc cụm từ nhất định mà không thay đổi cấu trúc cú pháp của nó.

"Xin vui lòng" có thể được sử dụng ở đầu, giữa hoặc cuối câu, luôn luôn được tách biệt với phần còn lại của câu bằng cách sử dụng dấu phẩy.

Obséquio là một trong những từ đồng nghĩa được sử dụng nhiều nhất, nhưng thường được sử dụng trong các giao tiếp chính thức hơn.

Ví dụ: "Tôi xin bạn rời khỏi phòng . "

Trong tiếng Anh, cụm từ "xin vui lòng" có thể được dịch theo nghĩa đen là " làm ơn ".

Tìm hiểu thêm về ý nghĩa của Obséquio.