Thoải mái

Consolo là gì:

An ủi là hành động cố gắng xoa dịu nỗi đau cảm xúc, nghĩa là những nỗi buồn và nỗi buồn mà một người cụ thể đang cảm thấy.

Một hành động an ủi có thể phát sinh từ một số khía cạnh, theo niềm tin và giá trị đạo đức của người bất mãn. Tôn giáo và gia đình thường là hai hạt nhân quan trọng khi người ta tìm kiếm sự an ủi.

Trong một hành động đồng cảm, một số người sử dụng những lời an ủi khi đối mặt với những cá nhân có vẻ nản lòng hoặc đối mặt với một số vấn đề hoặc khủng hoảng.

Trong Thế giới của Tin nhắn có một số cụm từ an ủi cho tất cả các dịp!

Trong số một số từ đồng nghĩa chính của sự an ủi là những từ sau: nhẹ nhõm, thoải mái, an ủi, khoan hồng, nghỉ dưỡng và ốc đảo.

Xem thêm ý nghĩa của một cái ôm.

Thông thường, an ủi cũng là tên được đặt cho một đối tượng giống với cơ quan sinh dục nam, được gọi là dương vật giả hoặc máy rung.

Các ý nghĩa khác của từ "an ủi" có liên quan đến giá đỡ bằng đá hoặc kim loại được sử dụng làm yếu tố kiến ​​trúc, hoặc tên được đặt cho một chiếc bàn nhỏ thường được sử dụng như một giá đỡ cho các vật trang trí nhỏ.

Tìm hiểu thêm về ý nghĩa của Chấp nhận.