Đặc điểm của chủ nghĩa cộng sản

Chủ nghĩa cộng sản bao gồm một học thuyết chính trị và kinh tế mà hệ tư tưởng bảo vệ "trạng thái tự nhiên", nghĩa là nó bảo vệ một xã hội bình đẳng sẽ dập tắt tài sản tư nhân cho mọi người có quyền như nhau.

Từ thời cổ đại, cụ thể hơn là từ thời tiền sử, các nguyên tắc cộng sản đã được áp dụng vào thực tiễn.

Trong thời kỳ này, cái gọi là chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy nhằm đáp ứng nhu cầu của cả nhóm, mà không cần quan tâm đến việc tích lũy hàng hóa.

Tất cả mọi thứ thuộc về tất cả mọi người, và mối quan tâm để giữ cho tất cả xã hội có thể sống trong nhân phẩm quan trọng hơn quan tâm đến hàng hóa vật chất.

Chia sẻ Tweet Tweet

Trên biểu ngữ của chủ nghĩa cộng sản, màu đỏ tượng trưng cho máu của sự tử vì đạo của người lao động, liềm đại diện cho giai cấp công nhân nông nghiệp và cây búa, giai cấp công nhân công nghiệp. Ngôi sao năm cánh đại diện cho cả năm châu lục và năm nhóm xã hội cộng sản: nông dân, công nhân, quân đội, trí thức và thanh niên.

Kiểm tra một bản tóm tắt các tính năng chính của chủ nghĩa cộng sản:

1. Chế độ cộng sản chống lại tài sản tư nhân

Một trong những ý tưởng chính của chế độ cộng sản được liên kết trực tiếp với các phương tiện sản xuất: nhà máy, hầm mỏ, v.v. nên có sẵn cho công chúng để các sản phẩm sẽ là tài sản của mọi công dân.

Theo triết lý cộng sản, nếu mọi người đều có quyền truy cập vào hàng hóa được sản xuất, sự bất bình đẳng sẽ bị loại bỏ và điều này sẽ khiến sự đối lập và cạnh tranh giữa các giai cấp và các nhóm xã hội biến mất.

Chế độ cộng sản đã thúc đẩy một xã hội không có giai cấp xã hộiủng hộ quyền sở hữu chung đối với tư liệu sản xuất .

2. Chủ nghĩa cộng sản không ủng hộ sự tồn tại của các tầng lớp xã hội khác nhau

Chủ nghĩa cộng sản cho rằng xã hội không nên chia thành các tầng lớp xã hội.

Lý thuyết cộng sản cho rằng mọi người nên làm việc và chia sẻ mọi thứ đã đạt được bằng nỗ lực của chính họ, để sự thông công giữa các công dân là bình đẳng.

Kết quả của những gì đã được sản xuất nên được chia cho tất cả các thành viên của xã hội. Mọi người nên có quyền như nhau .

Mục đích chính của chủ nghĩa cộng sản là đạt được quyền bình đẳng.

3. Học thuyết cộng sản nhằm mục đích chấm dứt chủ nghĩa tư bản

Cộng sản tin rằng chủ nghĩa tư bản thúc đẩy sự bất bình đẳng và bất công xã hội vì lực lượng lao động đã được sử dụng như thể nó là một thứ gì đó có thể bán được.

Khi hệ thống tư bản phát triển, phần lớn dân số sống trong cảnh nghèo đói cùng cực.

Giai cấp tư sản nắm giữ các phương tiện sản xuất và do đó phần lớn của cải tạo ra.

Do đó, giai cấp vô sản vẫn chỉ là chính lao động, được bán như một món hàng cho những người sở hữu vốn.

Trong các nhà máy, công nhân được trả lương thấp và thường được coi là người hầu.

Chủ nghĩa cộng sản chủ trương rằng chủ nghĩa tư bản phải được khắc phục thông qua một cuộc cách mạng trao quyền lực cho công nhân để cuộc xung đột giữa các công dân sẽ chấm dứt.

Tìm hiểu thêm về ý nghĩa của giai cấp tư sản và vô sản.

4. Chủ nghĩa cộng sản phụ thuộc vào chủ nghĩa xã hội

Theo lý thuyết của Karl Marx, chủ nghĩa cộng sản được coi là bước cuối cùng trong một quá trình tiến hóa của xã hội.

Triết lý của xã hội bình đẳng đã có chủ nghĩa cộng sản là kết quả của một chuỗi tiến hóa mà theo đó lịch sử của nhân loại sẽ vượt qua.

Giai đoạn đầu tiên của chuỗi này đã dự tính hệ thống tư bản, tìm cách tăng năng suất bằng cách luôn tính đến các yếu tố như cạnh tranh.

Chủ nghĩa tư bản nhằm mục đích lợi nhuận và tích lũy của cải thông qua tài sản tư nhân, nghĩa là lợi nhuận của các sản phẩm được tập trung trong tay của các chủ sở hữu của các công ty.

Trong một khoảnh khắc thứ hai, xã hội nên thực hiện chủ nghĩa xã hội, do đó mở ra logic của tài sản tư nhân và do đó phân chia xã hội thành các tầng lớp xã hội.

Khác với chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội chủ trương phân phối cân bằng tài sản và tài sản, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Tìm hiểu thêm về tài sản tư nhân.

Theo nguyên tắc xã hội chủ nghĩa, hàng hóa được sản xuất sẽ được phân phối cho mỗi người theo công việc và nỗ lực của chính mình.

Chỉ sau khi chấm dứt tài sản tư nhân và thực hiện chủ nghĩa xã hội, quyền lực mới được trao lại cho người dân, do đó chấm dứt sự lạm dụng áp đặt bởi chủ nghĩa tư bản và xã hội giải phóng:

Chia sẻ Tweet Tweet

Cuối cùng, với hệ thống xã hội chủ nghĩa đã được thực hiện, chế độ cộng sản sẽ được áp dụng, và sau đó phân phối hàng hóa theo cách bình đẳng.

Với hệ thống phân phối này, sự tồn tại của một nhà nước với một chính phủ kiểm soát sẽ không còn cần thiết nữa.

Trong khi chủ nghĩa xã hội được Karl Marx coi là một giai đoạn chuyển tiếp và ủng hộ việc dần dần rời khỏi chủ nghĩa tư bản, thì chủ nghĩa cộng sản lại ủng hộ việc tránh xa xung đột vũ trang như một hình thức hành động.

Xem thêm về chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội.

5. Hàng hóa được sản xuất sẽ được phân phối theo nhu cầu của từng

Chế độ cộng sản là một người xin lỗi cho việc phân phối hàng hóa cho mỗi cá nhân theo nhu cầu tương ứng của họ, nghĩa là mỗi người sẽ nhận được những gì anh ta cần, bất kể số lượng anh ta đã sản xuất.

Lý thuyết Cộng sản của Karl Marx tuân theo nguyên tắc sau: " Từ mỗi người tùy theo khả năng của anh ta; theo từng nhu cầu của anh ấy . " Thông điệp được thông qua với câu này như sau:

Mỗi người tùy theo khả năng của mình : mỗi người sẽ làm việc với hoạt động mà mình yêu thích, bởi vì người ta hiểu rằng bằng cách này, anh ta sẽ thực hiện công việc của mình rất tốt.

Với niềm hạnh phúc khi có thể sử dụng các kỹ năng của chính mình để giúp đỡ cộng đồng, mọi người sẽ giúp nền kinh tế phát triển mạnh.

Theo từng nhu cầu của họ : cộng đồng sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc những người không có khả năng làm việc. Các hàng hóa và dịch vụ sẽ được phân phối cho tất cả theo nhu cầu của từng người.

Theo chủ nghĩa cộng sản, người dân nên có quyền lực và do đó là chủ sở hữu của lao động và hàng hóa được sản xuất bởi nó.

Do đó, việc phân phối các hàng hóa này sẽ được thực hiện từ sự tự quản lý, do đó xóa bỏ sự cần thiết phải có một chính phủ.

Tìm hiểu thêm về chủ nghĩa Mác.

6. Chủ nghĩa cộng sản đã ủng hộ sự không tồn tại của một chính phủ

Không giống như chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, vốn ủng hộ sự tồn tại của một nhà nước chịu trách nhiệm kiểm soát đời sống xã hội, chủ nghĩa cộng sản chủ trương bình đẳng tuyệt đối giữa các công dân và coi rằng nhà nước có thể bị bãi bỏ.

Những người cộng sản tin rằng theo cách này áp bức xã hội sẽ bị dập tắt và xã hội có thể tìm cách tự quản lý.

Công nhân sau đó sẽ trở thành chủ sở hữu của lao động của chính họ và của hàng hóa được sử dụng cho sản xuất.

Tìm hiểu thêm về chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội.

Tên hàng đầu của chủ nghĩa cộng sản

Bây giờ bạn đã biết các tính năng chính của chủ nghĩa cộng sản, hãy xem các tên quan trọng nhất trong học thuyết chính trị này:

Karl Marx

Chia sẻ Tweet Tweet

Karl Marx (1818 - 1883)

Karl Heinrich Marx là một triết gia, nhà kinh tế, nhà xã hội học, nhà sử học và nhà báo người Đức. Marx đã viết một loạt các ấn phẩm và trong số đó, hai trong số đó có sự nổi bật lớn:

 • Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản : được tạo ra để hướng dẫn hành động của người lao động trong sự xuất hiện của các phong trào lao động. Cuốn sách, được viết với sự hợp tác của Friedrich Engels, đã xác định và công khai các mục tiêu của Liên đoàn Cộng sản và kêu gọi sự hợp nhất của tất cả các công nhân trên thế giới.

Tìm hiểu thêm về Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

 • Tư bản : một bộ sách bao gồm các phân tích phê phán về chủ nghĩa tư bản, một hệ thống kinh tế có nguyên tắc hoàn toàn trái ngược với chủ nghĩa cộng sản.

Chỉ có cuốn sách đầu tiên của cuốn sách được xuất bản bởi Karl Marx trong đời ông. Những người khác là ấn phẩm truy tặng.

Chủ nghĩa tư bản bảo vệ, ví dụ, sự tồn tại của tài sản tư nhân và sự kiểm soát hàng hóa sản xuất của địa chủ tư nhân và nhà nước. Trong tác phẩm, Karl Marx đã thu hút sự chú ý đến thực tế rằng động lực thúc đẩy của chủ nghĩa tư bản là bóc lột sức lao động.

Đối với ông, sự kết thúc của sự phân chia xã hội thành các tầng lớp xã hội khác nhau, một trong những lý tưởng chính của chủ nghĩa cộng sản, sẽ chỉ xảy ra khi chủ nghĩa tư bản bị dập tắt.

Tiếng Anh

Chia sẻ Tweet Tweet

Friedrich Engels (1820 - 1895)

Friedrich Engels là một nhà khoa học xã hội, triết gia, tác giả và nhà lý luận chính trị người Đức. Cùng với Karl Marx, ông là đồng tác giả Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản .

Engels cũng có một tầm quan trọng cơ bản trong việc xây dựng tác phẩm Thủ đô, bởi vì chính người đã hỗ trợ tài chính cho Karl Marx để ông có thể tiến hành nghiên cứu và viết sách.

Sau đó, ông cũng chịu trách nhiệm cho việc xuất bản một số cuốn sách của tác phẩm thông qua các ghi chú của Karl Marx để lại.

Các nhà lãnh đạo và nhà hoạt động cộng sản nổi tiếng khác

Danh sách những người cộng sản được biết đến cũng bao gồm:

 • Vladimir Lenin;
 • Fidel Fidel;
 • Raul Fidelidel;
 • Leon Trotsky;
 • Pol Pot;
 • Nikita Khrushchev;
 • Kim Il-Sung;
 • Imre Nagy;
 • Giang Trạch Dân;
 • Hồ Chí Minh;
 • Joseph Stalin.

Các sự kiện quan trọng của chủ nghĩa cộng sản

Kiểm tra một số sự kiện chính liên quan đến chủ nghĩa cộng sản:

 • Vladimir Lenin lên nắm quyền vào năm 1917: ông là nhà lãnh đạo Cộng sản đầu tiên nắm quyền, sau Cách mạng Nga năm 1917;

Chia sẻ Tweet Tweet

Vladimir Lenin (1870 - 1924)

 • Trung Quốc trở thành một quốc gia cộng sản vào năm 1949;

Chia sẻ Tweet Tweet

Lá cờ của Trung Quốc được lấy cảm hứng từ biểu ngữ của chủ nghĩa cộng sản: màu đỏ tượng trưng cho cách mạng và Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) lên nắm quyền sau cuộc nội chiến năm 1949; ngôi sao lớn tượng trưng cho ĐCSTQ và những người Trung Quốc nhỏ hơn. Vị trí của các ngôi sao đại diện cho sự kết hợp giữa đảng và nhân dân.

 • Cuba trở thành cộng sản vào năm 1959;
 • Việt Nam trở thành cộng sản năm 1975;

Chia sẻ Tweet Tweet

Cờ đỏ của nền Việt Nam được lấy cảm hứng từ cờ cộng sản. Cờ Việt Nam được sử dụng bởi một tổ chức được thành lập năm 1941 và được lãnh đạo bởi những người cộng sản chống lại sự chiếm đóng của Nhật Bản.

 • Năm 1945, Chiến tranh Lạnh bắt đầu: cuộc xung đột bắt đầu khi Hoa Kỳ và các đồng minh NATO, và Liên Xô và các đồng minh của Hiệp ước Warsaw tham gia vào một cuộc xung đột gián tiếp lớn dẫn đến nhiều cuộc khủng hoảng, như Khủng hoảng Tên lửa Cuba năm 1962. Cuộc xung đột này được coi là cuộc đấu tranh về phía các đồng minh phương Tây chống lại chủ nghĩa cộng sản.
 • Việc xây dựng Bức tường Berlin năm 1961 được coi là một biểu tượng vĩ đại của Chiến tranh Lạnh vì ở Tây Đức có các nền dân chủ tư bản tự do và ở Đông Đức, một số quốc gia cộng sản. Sự sụp đổ của bức tường vào năm 1989 đã báo trước sự kết thúc sắp xảy ra của cuộc xung đột, kết thúc vào năm 1991.

Chia sẻ Tweet Tweet

Bức tường Berlin: được xây dựng vào năm 1961 và bị phá hủy vào năm 1989.

Tìm hiểu thêm về Chiến tranh Lạnh và Bức tường Berlin.